Tra cứu văn bản
  
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ban
hành
File Hiệu lực
VB (còn/hết)
1 09/2021/NQ-HĐND Bãi bỏ Nghị quyết số 51/2006/NQ-HĐND ngày 21/7/2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh đẩy mạnh công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh. Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình 29/10/2021 Còn
2 39/2021/QĐ-UBND Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành trong lĩnh vực giao thông vận tải. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình 22/10/2021 Còn
3 05/2021/NQ-HĐND Quy định nội dung chi, mức chi cho công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình 13/08/2021 Còn
4 19/2010/QĐ-UBND Ban hành quy định quản lý hoạt động của xe ô tô vận tải trung chuyển hành khách trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình 23/10/2020 Còn
5 11/2020/QĐ-UBND Ban hành Quy định về Quản lý, vận hành khai thác và bảo trì công trình đường bộ đối với hệ thống đường địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình 03/06/2020 Còn
6 39/2019/QĐ-UBND Quy định phân công, phân cấp thực hiện việc đăng ký phương tiện và quản lý phương tiện được miễn đăng ký phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình 28/11/2019 Còn
7 09/2019/QĐ-UBND Quy định giá dịch vụ xe ra, vào bến xe trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình 21/03/2019 Còn
8 06/2019/QĐ-UBND Ban hành Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với hệ thống đường địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình 05/03/2019 Còn
9 37/2017/QĐ-UBND Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý, bảo vệ và xử lý các vi phạm về kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình 20/09/2017 Còn
10 29/2017/QĐ-UBND Sửa đổi Điều 2, Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND ngày 26/7/2017 ban hành quy định quản lý nhà hàng nổi dạng bè kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình 04/08/2017 Còn
1 2 3 »