Đào tạo, sát hạch, cấp GPLX
TTHC - Chuyển đổi số
Thông báo luồng

 

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 4

  • Hôm nay 1416

  • Tổng 1.469.483

Về việc lấy ý kiến góp ý đối với văn bản QPPL liên quan đến lĩnh vực giao thông vận tải

Xem với cỡ chữ : A- A A+

 

Dự thảo kèm theo Công văn:
Du-thao-To-trinh-bai-bo-QD-cua-UBND;
Du-thao-Quyet-dinh-cua-UBND-tinh;
Du-thao-Nghi-quyet-cua-HDND-tinh.

 

Các tin khác