Đào tạo, sát hạch, cấp GPLX
Chuyển đổi số
Thông báo luồng

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 1

  • Hôm nay 964

  • Tổng 699.296

THÔNG TIN VỀ NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU VÀ NGƯỜI PHÁT NGÔN CỦA CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Tên cơ quan: Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Bình.

Họ và tên: Phạm Văn Năm

Chức vụ/ Chức danh: Giám đốc Sở - Người phát ngôn

Điện thoại: 0232 3851399

Email: nampv.sgtvt@quangbinh.gov.vn