Đào tạo, sát hạch, cấp GPLX
TTHC - Chuyển đổi số
Thông báo luồng

 

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 3

  • Hôm nay 1440

  • Tổng 1.469.507

Tiểu sử Lãnh đạo Sở

Xem với cỡ chữ : A- A A+

LÝ LỊCH TRÍCH NGANG GIÁM ĐỐC SỞ

- Họ và tên: Phạm Văn Năm

- Ngày sinh: 12/09/1963

- Quê quán: Xã Mỹ Thủy - Huyện Lệ Thủy - tỉnh Quảng Bình

- Dân tộc: Kinh.

- Tôn giáo: Không.

- Ngày vào Đảng: 02/09/1989

- Ngày Chính thức: 02/09/1988

- Trình độ lý luận Chính trị: Cao cấp.

- Chức vụ Đảng: Bí thư Đảng ủy Sở Giao thông vận tải Quảng Bình.

- Chức vụ Chính quyền: Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giao thông vận tải Quảng Bình.

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính - Kế toán.

- Điện thoại cơ quan: 0232 3851399

- Email: nampv.sgtvt@quangbinh.gov.vn

 

 

 

LÝ LỊCH TRÍCH NGANG CÁC PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ

- Họ và tên: Hoàng Đăng Cương

- Ngày sinh: 02/08/1976

- Quê quán: Huyện Quảng Trạch - tỉnh Quảng Bình.

- Dân tộc: Kinh.

- Tôn giáo: Không.

- Ngày vào Đảng: 20/02/2009

- Ngày Chính thức: 20/02/2010

- Trình độ lý luận Chính trị: Cao cấp.

- Chức vụ Đảng: Phó Bí thư Đảng ủy Sở Giao thông vận tải Quảng Bình.

- Chức vụ Chính quyền: Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải Quảng Bình.

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế; Kỹ sư Công trình thủy

- Điện thoại cơ quan: 0232 3818819

- Email: cuonghd.sgtvt@quangbinh.gov.vn

 

 

 

 

 

- Họ và tên: Vũ Anh Minh

- Ngày sinh: 04/05/1972

- Quê quán: Xã Xuân Thủy - Huyện Lệ Thủy - tỉnh Quảng Bình.

- Dân tộc: Kinh.

- Tôn giáo: Không.

- Ngày vào Đảng: 28/05/1997

- Ngày Chính thức: 28/05/1998

- Trình độ lý luận Chính trị: Cao cấp.

- Chức vụ Đảng: Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy Sở Giao thông vận tải Quảng Bình.

- Chức vụ Chính quyền: Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải Quảng Bình.

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Xây dựng đường ô tô và đường thành phố; Kỹ sư Xây dựng đường bộ.

- Điện thoại cơ quan: 0232 3822667

- Email: minhva.sgtvt@quangbinh.gov.vn

 

 

 

 

- Họ và tên: Trần Anh Tuấn

- Ngày sinh: 02/09/1965

- Quê quán: Huyện Quảng Trạch - tỉnh Quảng Bình.

- Dân tộc: Kinh.

- Tôn giáo: Không.

- Ngày vào Đảng: 25/11/1992

- Ngày Chính thức: 25/11/1993

- Trình độ lý luận Chính trị: Cao cấp.

- Chức vụ Đảng: Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy Sở Giao thông vận tải Quảng Bình.

- Chức vụ Chính quyền: Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải Quảng Bình.

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng Cầu đường bộ; Kỹ sư Động lực.

- Điện thoại cơ quan: 0232 3822219

- Email: tuanta.sgtvt@quangbinh.gov.vn