Đào tạo, sát hạch, cấp GPLX
Chuyển đổi số
Thông báo luồng

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 1

  • Hôm nay 57

  • Tổng 611.943

CƠ CẤU TỔ CHỨC

Xem với cỡ chữ : A- A A+

 I. BAN GIÁM ĐỐC: 

 * Giám đốc: Phạm Văn Năm

- Điện thoại: (0232) 3851399

- Email: nampv.sgtvt@quangbinh.gov.vn

 

 * Phó Giám đốc: Hoàng Đăng Cương

- Điện thoại: (0232) 3818819

- Email: cuonghd.sgtvt@quangbinh.gov.vn

 

 * Phó Giám đốc: Vũ Anh Minh 

- Điện thoại: (0232) 3822667

- Email: minhva.sgtvt@quangbinh.gov.vn

 

 * Phó Giám đốc: Trần Anh Tuấn 

- Điện thoại: (0232) 3822219

- Email: tuanta.sgtvt@quangbinh.gov.vn


II. CÁC PHÒNG TRỰC THUỘC: 

1. Văn phòng

Điện thoại: (0232) 3822257

 2. Phòng Tài chính - Kế toán

Điện thoại: (0232) 3821207

 3. Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông

Điện thoại: (0232) 3821208

 4. Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái

Điện thoại: (0232) 3820405

 5. Phòng Kế hoạch - Tổng hợp

Điện thoại: (0232) 3823704

 6. Phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông

Điện thoại: (0232) 3824411

 7. Thanh tra Sở

Điện thoại/Fax: (0232) 3842981/ (0232) 3820148

 

III. CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP TRỰC THUỘC:

 1. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Quảng Bình

- Điện thoại/Fax: (0232) 3851655/ (0232) 3821687 

 2. Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Quảng Bình

- Địa chỉ: Đường Nguyễn Hữu Cảnh - TP. Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: (0232) 3828597

 3. Trung tâm Dịch vụ và quản lý bến xe khách Quảng Bình

- Địa chỉ: Đường Nguyễn Hữu Cảnh - TP. Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: (0232) 382150/ (0232) 3825254