Đào tạo, sát hạch, cấp GPLX
Cải cách hành chính
Thông báo luồng

 

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 5

  • Hôm nay 205

  • Tổng 1.910.321

Sở Giao thông vận tải Quảng Bình tổ chức Hội nghị triển khai công tác Giao thông vận tải năm 2024

Xem với cỡ chữ : A- A A+

     Ngày 22/12/2023, Sở Giao thông Vận tải Quảng Bình đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác GTVT năm 2024. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Phạm Văn Năm, Tỉnh ủy viên, Bí thư ĐU, Giám đốc Sở Giao thông vận tải; tham dự HN có các đ/c Phó GĐ Sở; lãnh đạo và công chức, viên chức các phòng chuyên môn, các đơn vị thuộc Sở GTVT, trưởng các tổ chức đoàn thể thuộc Sở.

Đ/c Phạm Văn Năm - TUV, BTĐU, GĐ Sở phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

 

     Năm 2023, Ngành GTVT triển khai nhiệm vụ trong điều kiện gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là sau dịch bệnh covid-19, tình hình phát triển kinh tế xã hội nói chung và của ngành GTVT nói riêng bị nhiều ảnh hưởng; tuy vậy, được sự quan tâm của Bộ Giao thông vận tải, sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Tỉnh ủy và UBND tỉnh, sự quyết tâm, nỗ lực của lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành, ngành GTVT đã chủ động triển khai thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, mạnh mẽ, linh hoạt trong công tác chỉ đạo thực hiện các mục tiêu kế hoạch để phù hợp với tình hình thực tế nên đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

 

Đ/c Hoàng Đăng Cương, Phó BTĐU, Phó Giám đốc Sở GTVT báo cáo tổng kết công tác GTVT năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024

 

     Công tác cải cách hành chính được quan tâm đẩy mạnh; chú trọng hoàn thiện thể chế trong lĩnh vực quản lý; cơ cấu tổ chức bộ máy, biên chế được thực hiện đảm bảo tin gọn, hiệu quả; thực hiện nghiêm túc các quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính. Tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính; trong năm, Sở đã tiếp nhận và giải quyết 31.438 hồ sơ TTHC, kết quả giải quyết đều đảm bảo thời gian, thành phần hồ sơ theo quy định. Đẩy mạnh thực hiện việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành; triển khai kịp thời các nhiệm vụ liên quan đến Đề án 06, chuyển đổi số.

     Công tác thanh tra, kiểm tra; công tác tiếp công dân, tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; công tác phòng chống tham nhũng được thực hiện nghiêm túc.

     Tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng công trình giao thông, trong năm 2023, Sở triển khai thực hiện 06 danh mục dự án chuyển tiếp và 01 dự án khởi động mới, các dự án được triển khai đảm bảo theo kế hoạch đề ra và đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, chất lượng, kỹ thuật. Chú trọng công tác xây dựng, quản lý, bảo trì các công trình giao thông đường bộ, đường thủy nội địa, bảo đảm giao thông thông suốt trong mọi tình huống.

        Hoạt động vận tải được tăng cường quản lý. Tập trung triển khai nhều giải pháp quyết liệt, đồng bộ để thúc đẩy hoạt động, nâng cao chất lượng dịch vụ.

      Với chức năng là cơ quan thường trực của Ban ATGT tỉnh, Sở đã tích cực tham mưu công tác đảm bảo TTATGT trên địa bàn tỉnh.

     Các nhiệm vụ khác được triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.

 

 

Hội nghị đã thảo luận, thống nhất đưa ra các chương trình, giải pháp để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ trong năm 2024 trên tất cả các lĩnh vực công tác.

Đồng chí Phạm Văn Năm, Tỉnh ủy viên, BTĐU, Giám đốc Sở GTVT đã ghi nhận sự quyết tâm, nỗ lực của tập thể, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành với những thành tích đã đạt được trong năm 2023. Kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân đạt thành tích cao trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Kêu gọi toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành tiếp tục phát huy những kết quả đạt được; luôn đoàn kết, nêu cao tình thần trách nhiệm, bám sát các nhiệm vụ trọng tâm, chủ động, sáng tạo, linh hoạt, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2024.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin bài: Văn phòng Sở

 

Các tin khác